“Sesungguhnya apabila seorang hamba berbuat dosa, tidak dicatatkan baginya hingga ia mengerjakan perbuatan dosa yang lain. kemudian apabila mengerjakan perbuatan dosa lagi, juga tidak dicatatkan baginya hingga mengerjakan dosa yang ketiga. Apabila 5 macam dosa berkumpul dan ia mengerjakan satu kebaikan, maka baginya dicatat 5 kebaikan. Dari lima kebaikan (yang dicatat) itu sebanding dengan lima kejahatan yang dilakukannya. dalam situasi yang demikian itu iblis menjerit dan berkata “bagaimana aku bisa membinasakan manusia, karena walaupun aku sudah bersungguh-sungguh menggodanya semua usahaku ini dihapus dengan satu kebaikan.

Seorang ahli hikmah mengatakan bahwa sikap orang yang mengenal Allah itu ada 6 (enam) :

  1. Ia merasa bangga apabila berdzikir kepada Allah
  2. Ia merasa rendah apabila mengingat dirinya sendiri
  3. Ia mengambil pelajaran takkala melihat tanda-tanda kebesaran Allah
  4. Ia segera berpaling takkala hatinya bergerak untuk melakukan maksiat atau menuruti hawa nafsu
  5. Apabila ingat ampunan Allah, maka merasa senang
  6. Apabila ingat dosanya, maka memohon ampun.
Iklan